Itä-Suomen koulun esi- ja alkuopetus mukana Kalevala-hankkeessa

Kalevala yhdistää -hanke on osa Turun opetustoimen käynnistämää ja Opetushallituksen tukemaa Venäläinen kulttuuri tutuksi -hanketta. Hanke on erityisen kiinnostava Itä-Suomen koulun kannalta, sillä koulun johtoajatuksena on laadukkaan perusopetuksen antamisen lisäksi lisätä venäjän kielen ja kulttuurin osaamista alueellamme. Kalevala -hanke antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen Suomen sisällä muiden koulujen kanssa, mutta jatkossa yhteistyötä laajennetaan myös Pietarissa olevaan yhteistyökoulumme 238. Monikulttuurisessa kouluyhteisössä Kalevala on hieno lähtökohta oppilaiden luovalle ajattelulle ja ajatusten työstämiselle erilaisiksi tuotoksiksi. Tuotosten tekeminen toteutuu opetussuunnitelmamme suunnassa normaalin koulutyön sisällä äidinkielen, kuvataiteen, käsityön, musiikin ja musiikkiliikunnan tunneilla.